Jongeren ontmoeten Klassiek

Jeugd ontmoet Klassiek

Jongeren ontmoeten Klassiek is een cultuurparticipatieproject van Revius Wijk. In samenwerking met de cultuurcoach van de Bibliotheek Z-O-U-T is dit project in 2012 opgezet, met als doel cultuur onder jongeren te vergroten en ze in aanraking te brengen met de oorsprong van klassieke verhalen.

Tijdens het project werken de leerlingen uit alle derde klassen van vmbo-t gezamenlijk toe naar een muzikale theatervoorstelling (’opera’) gebaseerd op een klassieke bron. Leerlingen dansen, zingen, maken muziek en kostuums en bouwen decors. Ze maken zo niet alleen het klassieke verhaal weer levend, maar het verhaal wordt ook voor hen levend.

Dit project heeft als hoofddoel om jongeren op een actieve en laagdrempelige manier in aanraking te brengen met een kunst- en cultuuractiviteit vanuit een klassiek bron. Door leerlingen zelf actief te laten participeren in verschillende kunstvormen (dans, muziek, toneel) ontwikkelen ze een bredere kijk op kunst- en cultuuruitingen.

2013 Icarus

2014 Odysseus

2015 Narcissus

2019 Icarus

Icarus 2019