Jaarverslag 2022

Stichting Communityservice Rotaryclub Wijk bij Duurstede.

Beknopt jaarverslag 2022

Activiteiten

In 2022 is voor de tweede keer het project Zietsen gehouden. Zietsen is Zien en Fietsen,
(www.zietsen.nl). Dit project heeft vorig jaar een bescheiden € 377 opgebracht. Dit jaar was het
tweede jaar waarin er gezietst kon worden. Mede omdat het Zietsen inmiddels bij meer potentiële
deelnemers en sponsoren bekend is, hebben we dit jaar netto € 7.592 aan deze activiteit
overgehouden. De verkoop van stoofpeertjes en de appel-perensap heeft bijna € 1500 opgeleverd.
De opbrengst is lager dan vorig jaar mede omdat er veel meer appel-perensap en stoofpeertjes aan
diverse goede doelen binnen de gemeente zijn geschonken, plus een volledige pallet sap (450
flessen) naar Oekraïne. Ook hebben we nog een behoorlijke hoeveelheid sap en peertjes
beschikbaar, die we dit jaar nog hopen te verkopen.

De Doelen

Er is in 2022 ruim € 4600 besteed aan goederen voor Oekraïense vluchtelingen die in de gemeente
Wijk bij Duurstede gehuisvest zijn, alsmede aan hulpmiddelen voor Oekraïne. Vanuit het Rotary
project ‘Sap en peertjes’ daar nog 450 flessen biologisch sap (t.w.v. € 1350) aan toegevoegd en naar
Oekraïne vervoerd. De lokale voedselbank heeft 54 flessen sap + 50 potjes stoofpeertjes gekregen.
De stichting Hoogstamboomgaard WbD en stichting Concerten Grote Kerk WbD kregen elk € 500.
Het bestuur van de Rotary club heeft per jaar de beschikking over € 1300 strooigeld vanuit de
stichting. Dit bedrag is beschikbaar gesteld om kleine doelen laagdrempelig te ondersteunen.
In totaal € 1800 (inclusief dit strooigeld) is geschonken aan De Kunstkwast, Vereniging de
Hollandsche molen, Telers vd Put, Schaats bij Duurstede, Angelman stichting, Historische Kring
Tussen Rijn en Lek, en een “Water and Sustainable Development” beurs.

Micro Krediet

Dit is een kleinschalig project dat sinds 2016 door de stichting wordt ondersteund. Op 31 december
2022 is via Kiva.org aan 95 projecten verspreid over 40 landen krediet verleend en een totaal van
US$ 2.600 aan krediet verstrekt. Er staat nog € 235 gereserveerd om in te zetten.

Schenkingen

In een speciale actie is bij elkaar € 6.255 specifiek voor Oekraïne opgehaald. Verder is er € 1.430
gedoneerd specifiek voor de ontwikkeling van wandel-/hardlooproutes in de gemeentes Wijk bij
Duurstede/Cothen/Langbroek.

Beknopte Balans

Vlottende Activa 20222021
bank1 € 13.013€ 13.012
bank2 € 22.963€ 15.129
kas € 0€ 0
Totaal Activa € 37.998€ 30.162
    
Passiva   
nog te bestemmen reserve € 15.509€ 23.945
    
bestemming bepaald € 20.485€ 4.685
crediteuren € 0€ 0
Totaal passiva € 35.994€ 28.630

Beknopte winst en verlies

Inkomsten 20222021
  € 20.962€ 9.376
    
Kosten € 5.494€ 5.369
gereserveerd voor doel € 16.500 
Giften goede doelen € 7.404€ 3.000
    
Resultaat boekjaar -€ 8.4631008

 

Voor het volledig verslag zie: Jaarverslag 2022