Forum Regels

  1. Geen spam. Alle geautomatiseerde berichten, advertenties en links naar websites van concurrenten worden onmiddellijk verwijderd.
  2. Plaats verzoeken onder de juiste categorie. Plaats reacties bij het betreffende verzoek. Berichten die in de verkeerde categorie zijn geplaatst, worden door de moderators naar de juiste categorie verplaatst.
  3. Respecteer andere gebruikers. Gebruik geen beledigende teksten. Gebruikers die opruiende, beledigende of anderszins kwetsende opmerkingen plaatsen, worden per direct van het forum verwijderd.
  4. Intimidatie, bedreigingen of pesterijen van andere gebruikers worden niet getolereerd. Elk geval van bedreigend of intimiderend gedrag is reden voor verwijdering van het forum.
  5. Godslastering of pornografie is niet toegestaan. Berichten die materiaal voor volwassenen bevatten, worden per direct verwijderd. 
  6. Het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal of andere illegale inhoud is niet toegestaan. Alle berichten die illegale inhoud of auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten, worden verwijderd.