Beleidsplan Stichting Community Service Rotaryclub Wijk bij Duurstede voor 2014 en komende jaren.

Stichting Community Service Rotaryclub Wijk bij Duurstede (SCSR) is op 7 mei 2007 opgericht door de Rotaryclub Wijk bij Duurstede. SCSR heeft als doel bij te dragen aan de verwezenlijking van het dienstideaal van Rotary door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan organisaties en instellingen die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. Het realiseren hiervan geschiedt met gebruikmaking van alle wettelijk geoorloofde middelen die SCSR ten dienste staan.

Feitelijk tracht SCSR haar doel te bereiken door de ontvangst van donaties en de organisatie van activiteiten –fundraising projecten- waarbij met hulp van de leden van de Rotaryclub Wijk bij Duurstede en vrijwilligers inkomsten kunnen worden gegenereerd. Met de op deze wijze ontvangen gelden vindt de financiering plaats van de verplichtingen die SCSR op basis van haar doelstelling is aangegaan. In dit verband vindt overleg plaats met de Rotaryclub Wijk bij Duurstede die na raadpleging van haar leden bindende voorstellen doet.

In 2014 en de daaropvolgende jaren zal SCRC een belangrijk onderdeel van haar inkomsten genereren door de organisatie van een golftoernooi –Golf bij Duurstede- dat in de maand juni van  enig jaar zal worden gehouden. Op ludieke en ook leerzame wijze kunnen de deelnemers onderdelen van de golfsport beoefenen. Sponsoring en financiële uitgaven van de deelnemers, gasten en belangstellenden zorgen voor de inkomsten. Andere fundraising projecten staan op stapel die in nauw overleg met de Rotaryclub Wijk bij Duurstede zullen worden georganiseerd.

Wijk bij Duurstede, 30 december 2013.