Beleidsplan 2020 tot 2025

Beleidsplan Stichting Community Service Rotaryclub Wijk bij Duurstede voor 2020 en komende jaren.

Stichting Community Service Rotaryclub Wijk bij Duurstede (hierna SCSR) is opgericht 07 Mei 2007 door Rotaryclub Wijk bij Duurstede. SCSR heeft als doel om bij te dragen aan de verwezenlijking van het dienstideaal van Rotary, door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan organisaties en/of instellingen die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. Het realiseren hiervan geschiedt met gebruikmaking van alle wettelijke geoorloofde middelen welke SCSR ten dienste staan.   

Feitelijk tracht SCSR haar doelen te bereiken door de ontvangst van donaties, in combinatie met de organisatie van activiteiten –fundraising projecten- waarbij met hulp van de leden van Rotaryclub Wijk bij Duurstede en vrijwilligers inkomsten kunnen worden gegenereerd. Met de op deze wijze ontvangen gelden vindt de financiering plaats van de verplichtingen die SCSR op basis van haar doelstelling is aangegaan. In dit verband vindt overleg plaats met Rotaryclub Wijk bij Duurstede die na raadpleging van haar leden bindende voorstellen doet.

Reeds vanaf 2018 en de daarop volgende jaren zal de SCSR een belangrijk onderdeel van haar inkomsten genereren door de “SAP dagen”. Een project waarbij fruit geplukt wordt bij één van de leden, welk omgezet wordt in sap. Ook worden stoofperen geplukt en geweckt. Het sap en de peertjes worden gekocht en verkocht door de leden. Alle opbrengsten komen te goed aan de SCSR. Op deze wijze zijn de leden van de Rotaryclub Wijk bij Duurstede gezamenlijk bezig om op duurzame wijze de goede doelen behulpzaam te kunnen zijn.

Ook op diverse andere manieren wordt aan fundraising gedaan, waarbij nauw overleg met de Rotaryclub Wijk bij Duurstede van toepassing is. Op dit moment wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een nieuw project: genoemd “de Zietsentocht”. Dit omvat een fietstocht waarbij deelnemers (na betaling) naar diverse “unieke locaties” geleid worden. Een project  waarbij de leden van de Rotaryclub weer hun inspanningen gaan verrichten en waarbij de verwachting aanwezig is dat we een mooie opbrengst bij elkaar weten te  sprokkelen.

En uiteraard zullen ook in 2020 en de jaren daarna de “SAP dagen” en de “Santa Rotary run” weer gehouden worden. 

Kortom: Samen met de Rotaryclub Wijk bij Duurstede is de SCSR van mening dat wij op bovengenoemde wijze onze doelstellingen de komende jaren kunnen verwezenlijken.

Wijk bij Duurstede, 19-05-2020