Beknopt jaarverslag 2019

Beknopt jaarverslag 2019

Ook in 2019 heeft de Stichting Community Service door de inzet van de leden van de Rotaryclub Wijk bij Duurstede weer met meerdere activiteiten vele doelen en projecten kunnen steunen. De reserves van de Stichting zijn wel in 2019 met € 670 afgenomen.

Het is goed te constateren dat het ook dit jaar gelukt is om meer dan € 10000 aan opbrengsten te genereren met de diversiteit van activiteiten. Er is dan nog steeds voldoende reserve om grotere projecten te kunnen voorfinancieren. Het is ook belangrijk ons bewust te zijn hoeveel nodig is om lopende en toekomstige projecten te financieren, waarmee dan ook de ruimte voor ondersteuning van goede doelen duidelijk wordt.

De stichting heeft geen winstoogmerk, maar doel is uiteindelijk “goede doelen “te ondersteunen en dat moet de stichting makkelijk kunnen blijven doen.

Activiteiten

Om de doelen te financieren zijn inkomsten nodig. Voor het derde achtereenvolgende jaar was er geen groot project om inkomsten te genereren. Activiteiten die wel uitgevoerd zijn, zijn de kraamverkopen, de SantaRun, de loterij en de Sapactie. Dit jaar is met alle activiteiten een bedrag van € 10600 ontvangen.

Ondersteunde doelen

De volgende doelen hebben vanuit de Stichting in 2019 een schenking gekregen: Hospice Duurstede € 1250, Nierstichting Nederland € 1000, Oranjecomite Wijk bij Duurstede € 250, Project Icarus van het Revius Scholengemeenschap € 500, project Vikingschip Wijk bij Duurstede € 1000, Stichting Jambo Hakuna Matata € 400 voor een Tablet PC bij een project in Ethiopië, OCWBD € 1000 en Schuldhulp Wijk bij Duurstede € 750.

Beknopte balans

Activaliquide middelen: €   27354
Vorderingen€      2106
Totaal€ 29460
PassivaCrediteuren€     2630
Reserveringen€     4802
Totaal€    7432

 Beknopt winst en verlies

Opbrengsten€   10606
Kosten
algemene kosten€      3347
rente baten en lasten€        225
Goede doelen€      7703
Totaal kosten€    11275

Plannen 2020

Na het wegvallen van Golf bij Duurstede is er geen groot project meer op gang gekomen. Er is een duidelijke urgentie om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Allerlei ideeën komen naar boven maar tot een uitwerking is het nog niet gekomen. Begin 2020 is er een opzet gemaakt voor “Zietzen”, een activiteit met zien en fietsen. De Corona-epidemie heeft een verdere uitwerking voor 2020 onmogelijk gemaakt. Hopelijk kan in 2021 hier wel uitvoering plaatsvinden.

Het sap-project is wederom een succesvol en rendabel project gebleken. Het plan om in 2019 de afzet van het sap nog beter te structureren is deels uitgevoerd.

Ook de SantaRun blijkt nu na een neutraal eerste jaar, in het tweede en derde jaar een grotere opbrengst te hebben. Naast de inzet op markten met verkoop van producten is de SantaRun een goede stap, ook om de zichtbaarheid van club en Stichting in Wijk bij Duurstede te vergroten.