Beknopt jaarverslag 2017

Beknopt jaarverslag 2017

Na 15 jaar was er voor het eerst geen grote activiteit als Golf bij Duurstede meer. Dat heeft meteen ook grote invloed gehad op de resultaten van de Stichting.  De uitgavenkant naar goede doelen is dus ook beperkt gebleven.
De stichting heeft toch een positief resultaat van € 2317 behaald.

De opbrengsten:

Charitydinner met veiling         €  3227
Kerstmarkt met appelsap etc.   €  3890
Loterij                                             €   517
Schenkingen                                  €   450
overige inkomsten                        €  750
totaal                                              € 8834

De uitgaven:

Kosten:
Rente en bankkosten tesamen     €   255
Kosten websites, domeinen           €  225
Reeds gefinancierd Golf bij D.       €  243
Oninbaar                                            €    51
Tesamen:                                            €  774

Ondersteunde doelen:
Hospice Duurstede                          € 3240
SOK kindervakantiekamp              €  800
Beroepenorientatie                          €  350
Microkrediet                                      €  153
reservering kleine doelen              € 1200
Tesamen:                                            € 5743

Totaal uitgaven:                               € 6466