Registratie bij eerste keer inloggen
Registratie is eenmalig nodig om verzoeken te kunnen beantwoorden. Na registratie wordt een mail verstuurd om een wachtwoord aan te maken waarmee u vervolgens kunt inloggen op uw account. Check uw spambox in het geval u geen mail heeft ontvangen! Bij problemen met inloggen kunt u een mail sturen naar de forum-beheerder. Als u nieuwe vragen wilt kunnen toevoegen moet u aan de groep gastgezinnen worden toegevoegd. U kunt dat verzoek indienen bij de forum-beheerder.

Er zijn weer spullen nodig

Update 25 januari 2023: Spullen gevraagd voor de binnenkort te openen locatie aan de Karel de Grotestraat 1b.
Begin februari 2023 wordt de tweede opvang locatie voor Oekraïense vluchtelingen geopend in het voormalig squash centrum. Deze opvang zal plaats bieden aan 15 nieuwe bewoners.
We kunnen een aantal zaken goed gebruiken en deze hebben we geplaatst onder de diverse categorieën.

U kunt het aangeven op deze website of contact opnemen met Martine Bonouvrier: m.bonouvrier@wijkbijduurstede.nl voor het inleveren of ophalen van de spullen.