Kerstpakketten 2013

Evenals in 2012 was het voorstel om opnieuw voedselpakketten te doneren aan de Voedselbank een hamerslag.
Er werd al snel een team vrijwilligers geformeerd om ten huize van voorzitter Herman Vernooij de pakketten samen te stellen.
Onder de bezielende en slagvaardige leiding van Tiny Vernooij lukten het Herman,Ton, Arend, Geert en Martha de pakketten in twee uur samen te stellen.
Het voert te ver om de inhoud te vermelden, 1 onderdeel uitgezonderd: de kloeke, smaakvol ogende stukken kaas, die spontaan door Diana werden geschonken en afgeleverd.
Inpakken en wegwezen? Dat is ondenkbaar in huize Vernooij.
Dus werd na afloop onder het genot van een glaasje nog even bijgepraat.