Jaarverslag 2021

Stichting Communityservice Rotaryclub Wijk bij Duurstede.

Beknopt jaarverslag 2021

Voor het tweede jaar zat Covid ons in de weg bij het uitvoeren van plannen. Voordeel was wel dat een aantal leden de tijd hadden om een niew project te ontwikkelen: Zietsen. Dit staat voor ‘Zien en fietsen’. Het idee is om groepen van 10 betalende deelnemers op de fiets  ‘Unieke Locaties’te laten bezoeken. Locaties die je wel kent, maar waar je niet zo maar binnenkomt.

Het plan was de eerste versie te laten plaats vinden begin juni. Covid maakte dat onmogelijk. Op 9 oktober kregen we een tweede kans. Een dag met stralend weer en een 60 tal enthousiaste deelnemers en een bescheiden opbrengst van € 377.

De jaarlijkse appel-peren plukdag kon als buitenaktiviteit doorgaan. Het sap bracht € 4565 op.

De Doelen

De volgende doelen hebben vanuit de Stichting in 2021 een schenking gekregen: Er is € 1500 geschonken aan stichting BED (Wijk bij Duurstede), een organisatie die jongeren uit de doelgroep tijdelijke huisvesting en begeleiding biedt ten dienste van een nieuwe maatschappelijke start.
Ook is er € 1500 geschonken aan het Hospice van Wijk bij Duurstede.
Dit jaar is wederom geen beschikbaarstelling aan het bestuur van de Rotaryclub toegekend om kleine doelen laagdrempelig te ondersteunen. Net als in 2019 en 2020 is ook dit jaar van deze voorziening geen gebruik gemaakt en heeft het clubbestuur op 31 december voor deze kleine doelen nog steeds de gereserveerde € 3.300 ter beschikking.
Micro Krediet
Dit is een kleinschalig project dat sinds 2016 door de stichting wordt ondersteund. Op 31 december 2021 is via Kiva.org aan 83 projecten verspreid over 38 landen krediet verleend en een totaal van US$ 2.300 aan krediet verstrekt. Er staat nog € 235 gereserveerd om in te zetten.

Beknopte Balans

Activa

liquide middelen 28159
vorderingen 471
totaal 28630

Passiva

Algemene reserve23945
verplichtingen 4685
kortlopende schulden0
Totaal 28630

 

Beknopte Winst en Verliesrekening

Opbrengsten 9376 
kosten  5368
giften goede doelen  3000
totaal  8368
resultaat 1008 

 

Voor het volledige verslag klik: Jaarverslag 2021