Beknopt jaarverslag 2020

Het jaar 2020 nam voor ons alleen een geheel andere wending dan verwacht. Heel veel activiteiten konden niet doorgaan, zoals de geplande Zietsentocht, maar ook de clubloterij is na 15 maart, het moment van de lockdown, is voorlopig gestaakt. Alleen het sapproject kon Corona-proof doorgaan
Dit heeft uiteraard direct gevolgen voor de inkomsten gehad. De clubloterij heeft nog geen 10% van zijn jaarlijkse opbrengst opgeleverd en alleen de sapactie heeft inkomsten gegenereerd.

Aan de uitgaven kant zijn er maar drie activiteiten geweest. De voedselbank heeft € 1000 ontvangen om bij lokale groente/fruittelers voedsel in te kunnen kopen, en de Wijkse Dienst, een plaatselijke “micro”taxidienst heeft € 2500 gekregen om een roosterprogramma te kunnen aanschaffen. 

Voor 2021 is de hoop dat er ruimte komt om meer projecten te kunnen organiseren

Beknopte Balans
Activa Liquide middelen €25302
Vorderingen €  2354
Totaal €27655
Passiva Crediteuren €      32
Reserveringen €  4685
Totaal €  4717

 

 

 

Beknopte Winst en Verliesrekening
Opbrengsten

€ 6889

Kosten algemene kosten €  2221
Rentebaten en lasten €   258
Goede doelen € 3500
Totaal kosten € 5979