Beknopt Jaarverslag 2018

Beknopt Jaarverslag 2018

In 2018 heeft de stichting met inzet van de leden van de Rotaryclub Wijk bij Duurstede weer met meerdere activiteiten goede doelen en projecten kunnen helpen. De reserves van de stichting zijn in 2018 wel met € 2233 afgenomen. Het is goed te constateren dat het in 2018 gelukt is om meer dan € 10000 aan opbrengsten te genereren met de diversiteit van activiteiten. Er is dan nog steeds voldoende reserve om grotere projecten te kunnen voorfinancieren. Het is ook belangrijk ons bewust te zijn hoeveel nodig is om lopende en toekomstige projecten te financieren, waarmee dan ook de ruimte voor ondersteuning van goede doelen duidelijk wordt. De stichting heeft geen winstoogmerk, maar doel is uiteindelijk “goede doelen “te ondersteunen en dat moet de stichting makkelijk kunnen blijven doen.

De activiteiten.

Grote projecten zijn er in 2018 niet geweest. Toch is het gelukt met acties als SantaRun, de Sapactie (verkoop van eigen pluk appel/perensap), kerst en pinkstermarkt en de loterij meer dan € 14000 aan opbrengsten te genereren.

Ondersteunde doelen.

De volgende doelen hebben vanuit de Stichting een schenking gekregen: het project jongeren ontmoeten klassiek (€ 800), Prinses Maxima Centrum (€ 1000), ondersteuning project “Paille de Vie” voor waterzuiverende rietjes in de derde wereld (€ 750), project De Cirkel (€1000) en “Jeugd en Opera (€779,20). Vermeldenswaard is de ondersteuning van het Project Kunstkwast(€2500) dat door een ondersteuning door Semiocis Holding BV verdubbelt kon worden. Verder staat onder overige giften een beschikbaarstelling van € 1200 aan het bestuur van de Rotaryclub om kleine doelen laagdrempelig te ondersteunen.

Balans (beknopt)

Activa: Liquide middelen     : € 28883 Vorderingen              : €    2815 Totaal Activa        : € 31697 Passiva: Reserveringen          : €   3778 Crediteuren              : €   5135 Totaal Passiva     : €  8913

Winst en verlies(beknopt)

Opbrengsten:            € 14444 Kosten                        €  -4733 Rentebaten/lasten    €   -204 Giften goede doelen € -11740

Plannen 2019

Nu Golf bij Duurstede als groot project is weggevallen is er een duidelijke urgentie om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Het sap-project is voor het tweede jaar een succesvol en rendabel project. Het plan is om in 2019 de afzet van het sap nog beter te structureren. Ook de SantaRun blijkt nu na een neutraal eerste jaar, in het tweede jaar een grotere opbrengst te hebben. Naast de inzet op markten met verkoop van producten is de SantaRun een goede stap, ook om de zichtbaarheid van club en Stichting in Wijk bij Duurstede te vergroten. Projecten als Dinner in White, het Waaikse kookboek etc. verdienen een verdere ontwikkeling Voor een uitgebreider verslag zie link: Jaarverslag 2018