SOK (STICHTING ORGANISATIE KINDERVAKANTIEKAMPEN)

‘Onze visie is dat ieder kind recht heeft op vakantie, ook wanneer dit thuis niet haalbaar is, om wat voor reden dan ook.’

SOK is al 43 jaar een diep geworteld onderdeel van de Wijkse en vooral Cothense gemeenschap. De 18 vrijwilligers zorgen er elk jaar weer voor dat 50 kinderen die door omstandigheden niet op vakantie kunnen, toch een onvergetelijke kampweek hebben. Rotary steunt hen sinds enkele jaren met veel plezier.