Welkom

Welkom bij de Stichting Community Service van de Rotaryclub Wijk bij Duurstede

De stichting is in 2007 door de Rotaryclub Wijk bij Duurstede opgericht om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen de financiële administratie van de club en de goede doelen activiteiten.

Het doel van de stichting zoals in de statuten verwoord is ” bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van Rotary door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven, en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen.”

Het bestuur wordt gevormd door leden van de Rotaryclub Wijk bij Duurstede. Zij doen dit als rotarians belangeloos zonder hiervoor enige vorm van vacatie of vergoeding te ontvangen.

Voor de activiteiten van de Stichting voor fundraising en uitvoer van projecten wordt gebruik gemaakt van de inzet van de Wijkse rotarians en vrijwilligers.

anbi-1

De Stichting Communityservice Rotaryclub Wijk bij Duurstede is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.